18.01.18 Høyt henger de og farlige er de

Såvidt vi har fått med oss er der ingen farlige dyr eller insekter her i Spania - UNNTATT disse rakkerne her: prosesjonslarver. De henger i kokonger i furutrærne til de er fullvoksen, da klatrer de ned i lange rekker for å grave seg ned til de kommer i sitt neste stadium. 

Vi har sett en slik prosesjon et par ganger. Det er lett å få øye på, det som er farlig er de enslige som detter av toget. Hvis hunder snuser på dem kan hele nesen bli svidd bort, spiser de dem kan hele tungen brennes opp og hunden må avlives. Hvis vi får det på hendene blir vi svidd og får utslett, gnir vi oss i øynene kan vi bli blind.

Så da er det betryggende at betjeningen her på campingen går opp i heis-liften og fjerner kokongene på et tidlig stadium. 

Kommentarer