22 mars - Maggie rules

Vi har egentlig sagt hele tiden at det bare er et tids-spørsmål når Maggie overtar som "sjef" i huset. Sånn er det med en hissig liten terrier og en stakkars easy-going spaniel.  Vår gamle "sjef" Lillebill (Pegi's mor som døde i november) hadde et lite håndknyttet teppe i hjørnet på kjøkkenet som var hennes. Da hun ikke var her mere ble det naturlig at Pegi tok over dette teppet og favorittplassen på kjøkkenet. De første ukene Maggie var hos oss fikk hun ikke lov å sette labbene sine på dette teppet, denne "kosekroken" ville Pegi ha for seg selv.  Men det er tydeligvis historie. I dag lå Pegi på laminat-gulvet og Maggie snorket i vei på det håndknyttede teppet ! Hva blir det neste ?

Kommentarer